cin

Cin Ali Felsefesi

Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı, Cin Ali kitaplarının yayınlanışının 50. Yılında, “Cin Ali” konulu bir Çocuk Şarkıları Yarışması yaptırmak üzere yola çıkmıştır. Cin Ali kitapları ilk yayınlandığı 1968 yılından bu yana milyonlarca çocuğun belleğinde derin izler bırakmıştır. Bu başarı; Öğretmen Rasim Kaygusuz’un uzun yıllara dayanan birikimi ile ortaya çıkardığı öykü ve çizimleri, okuma yazma eğitimi ile kusursuzca birleştirmesine dayanmaktadır.

Cin Ali bizden biridir. Bizim içimizden çıkmıştır. Türkiye’de yaratılan ender özgün karakterler arasında yer almaktadır. Her şeyden önemlisi çocukların yaşamlarının en önemli noktasında onlara arkadaşlık etmektedir. Okumayı ve yazmayı başardıkları, dünyayı daha farklı anlamlandırdıkları o özel anda onların yanında yer almaktadır. Bu da onu toplumsal belleğimize adeta kazımakta, eşsiz kılmaktadır.
50 yıldan beri Cin Ali okuma-yazma öğretiminde öncü rol oynamış ve sevilmiş; artık topluma mâl olmuştur. Cin Ali herkesindir; Cin Ali bizimdir. Cin Ali’yi ilk okuyanlar; çocuklarına, torunlarına, aynı kültürü geçirmek istemektedir.

Cin Ali’nin naifliği, sevecenliği, samimiyet ve masumiyet yıllarına ait olması, onu hayatımızda vaz geçilmez yapmaktadır. Cin Ali, hem kuşaklar arası bir köprü olmakta hem de birleştirici özelliğiyle herkesi kucaklamaktadır. Cin Ali’nin yarım yüzyıllık gelişim sürecini kitlelere aktarmak ve buraya nokta koymadan toplumsal belleğimizde edindiği yeri gelecek kucaklara taşımak boynumuzun borcudur.
Bunu layıkıyla yapabilmek yalnız küçük bir grubun özverili çalışması ile değil, onu sevenlerin, değer verenlerin ve ileriye taşımak isteyenlerin, ortak katılımı ile mümkün olacaktır.

Bu yarışma Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfının tanınmasına, gelecekte yapmayı ve desteklemeyi düşündüğü eğitim çalışmalarının önünü açmasına da yardım edecektir.

Saygılarımla,

Nevin APAYDIN
Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı

Amaç

Cin Ali, Rasim Kaygusuz’un çocuklara okumayı kolayca öğretmek ve sevdirmek için hazırladığı hikâye kitaplarının çizgi karakteridir. 1968 yılında yayınlanmaya başlayan Cin Ali Hikâye Kitapları, kısa sürede tanınmış ve çok sevilmiştir. Cin Ali; düşüncesiyle, karakteriyle ve ruhuyla eğitim tarihimize ve duygularımıza damgasını vurmuştur. İlk yayınlandığı tarihten bu yana Cin Ali birçok çocuk yetiştirmiştir. Bu sayede kuşaklar arası bir kültürel köprü vazifesi de görmüştür.

Cin Ali Çocuk şarkıları yarışmasının amacı; sade görünüşünün altındaki derin kültür ve felsefeyi dilden dile aktaracak, evrensel insanlık değerlerini yüceltecek, çocukların sanatla iç içe olmasını teşvik edecek şarkılarla hem Cin Ali’yi sonraki kuşaklara aktarmak hem de eğitim ve kültür müziği dağarcığına katkı sağlamaktır.

Konu

Cin Ali Çocuk Şarkıları yarışmasına gönderilecek eserler; “Cin Ali” karakterini yansıtmalıdır. Şarkı isimleri bestecinin inisiyatifinde belirlenebilir. Şarkı sözleri, içeriği ve duyguları Cin Ali kitaplarından esinlenerek oluşturulabileceği gibi Cin Ali Felsefesi ile de özdeştirilerek işlenebilir.


1. Yarışma, jüri üyeleri ve yakınları dışında dileyen tüm katılımcılara açıktır.
2. Yarışmaya katılan eserlerin daha önce yayınlanmamış ve tümü veya bir bölümü herhangi bir amaçla kullanılmamış olmalıdır.
3. Eserler çocuk için değil “çocuğa göre” ilkesi ile bestelenmelidir.
4. Eserler tonal, modal ya da makamsal olarak bestelenebilir.
5. Eserlerin süresi çocukların dikkat, öğrenme ve performansı gözetilerek belirlenmeli, çok uzun olmamalıdır.
6. Eserler her tür öğretim yöntemi ile (kulaktan, nota ile vb.) kısa sürede öğretilebilecek, kolay akılda kalıcı söz ve ezgiler içermelidir.
7. Eserler prozodi kuralları gözetilerek bestelenmelidir.
8. Eserler tek veya çoksesli olarak, ses ya da çalgı solo kullanılarak bestelenebilir.
9. Eserlerin ses aralığı 3. Oktav Si ile 4. Oktav Si sesi arasında olmalıdır. Çocukların rahat kullanabildikleri ses sınırları dâhilinde olmalıdır.
10. Eserler piyano eşlikli olmalıdır. Piyano eşliği şarkının ezgisini destekleyecek nitelikte yalın ama renkli olmalıdır.
11. Piyano eşliğinin yanı sıra eserlerde Orff çalgıları ve farklı çalgılar ile de eşlik yapılabilir.
12. Eserler beden müziği ve koreografiye uygun olarak da bestelenebilir.


Yarışmaya gönderilecek her bir eser için altı harften oluşan bir rumuz kullanılacak. Üzerinde rumuz yazılı büyük zarfın içinde aşağıdaki belgeler konulacaktır:

1. 7 (Yedi) adet, sağ üst köşelerinde altı harften oluşan rumuzları bulunan şarkıların solo ve piyano eşlikli notaları
2. Üzerinde yalnız rumuz olan içinde eserin bestecisi ile söz yazarının adları, özgeçmişlerini içeren bir metnin, söz yazarının izin belgesinin ve taahhütnamenin bulunacağı kapalı küçük zarf
3. 7 (Yedi) adet şarkının kaydı yapılmış CD
• Besteci eserin sözlerini kendi yazmadı ise her türlü telif sorumluluğunu üzerine alacaktır.
Eserler en geç 19 Mart 2019 saat 17: 00’ye kadar posta ile Bülten Sok. No: 32\1-2 06680 Kavaklıdere ANKARA adresine gönderilmelidir.
• Eserler katılımcıya geri yollanmayacaktır. Katılımcılar eserlerinin Cin Ali Vakfı tarafından yayınlanması, dağıtılması ve çoğaltılmasını kabul etmiş sayılırlar.
• Besteciler yarışmaya en fazla iki eserle katılabilir. Ancak finale katılımcının bir eseri kalabilir. Her eser için ayrı isimlendirme yapılmalıdır.
• 10 eser finale kalacaktır.
• Finale kalan eserler Cin Ali Vakfı’nca düzenlenen ödül töreninde karma çocuk korosu tarafından seslendirilecektir.
• Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.
• Yarışma sonuçları 01 Nisan 2019 tarihinde Cin Ali Vakfı internet sitesinden duyurulacaktır. http://www.cinali.com.tr/
• İletişim için cinalisarkilari@cinali.com.tr adresine e-posta gönderilebilir.

Birinciye  4000 TL 
İkinciye  3000 TL
Üçüncüye  2000 TL
Mansiyon  500 TL

Gülşah SEVER
Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
cinalisarkilari@cinali.com.tr

Juri Üyeleri
Onur Kurulu
Nevin KAYGUSUZ APAYDIN Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı 
Emre APAYDIN Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı 
Nesrin KALAYCIOĞLU Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı 
Muammer SUN Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Suna ÇEVİK Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi veMüzik Eğitimcileri Derneği 
Nevhiz ERCAN Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Aytekin ALBUZ Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
   
Yarışma Jürisi
Erdal TUĞCULAR Gazi Üniversitesi
Salih AYDOĞAN Gazi Üniversitesi
Süreyya ÇAĞLAR TRT Çocuk Korosu ve Milli Eğitim Bakanlığı
Atilla Çağdaş DEĞER Hacettepe Üniversitesi
Çiğdem AYTEPE Hacettepe Üniversitesi
Nilüfer TATMAN TRT Çoksesli Korosu ve Polifonik Korolar Derneği
Rafet Onur KIRDAR  Bilkent Üniversitesi
   
Düzenleme Kurulu
Nevin KAYGUSUZ APAYDIN  Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı
Gülşah SEVER Gazi Üniversitesi